“HR PROGRESS” MMC Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən təsis edilmiş, 06 iyun 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin “Bir Pəncərə” sistemi ilə qeydiyyata alınmış və fəaliyyətinə başlamışdır. Şirkətimiz “HR PROGRESS” MMC ticarət nişanı altında müstəqil şirkətlərlə çalışan yüksək  təcrübəyə malik işçi heyəti ilə İnsan Resurslarına dair xidmətlər göstərir.

 

     “HR PROGRESS” MMC artıq 20-yə yaxın kiçik, orta və böyük şirkətlərlə əməkdaşlıq edir. Əməkdaşlıq edilən bütün şirkətlər üzrə yüksək referansa malikdir. Fəaliyyətimiz dövründə görülən bütün işlərə tam zəmanət veririk.

Xidmətlər

gallery/hr-progress
 • Əmək qanunvericiliyinə, şirkətin mövcud nizamnaməsinə, təlimatlara və  rəhbərin əmrlərinə uyğun işçilərin qəbulu, vəzifə dəyişikliyi, əmək haqqı dəyişikliyi və işdən azad edilmələri ilə bağlı ilkin sənədləri hazırlamaq (ərizə, əmr),
 • Yeni qəbul edilən işçi üçün yazılı əmək müqaviləsi hazırlamaq,
 • Kadr axını ilə bağlı bütün dəyişiklikləri e-gov.az- elektron portalına daxil etmək,
 • Kadr axını ilə bağlı bütün əmrlərin reyestrini tərtib etmək və mütəmadi dəyişikliklər etmək,
 • İşçilərin şəxsi işlərini hazırlamaq, əmrlərə uyğun əmək kitabçalarını doldurmaq, şəxsi işlərin qorunmasına nəzarət etmək,
 • İşçilərin əmək kitabçalarına əsasən ümumi əmək stajını hesablamaq və reyestrini hazırlamaq,
 • Əməkdaşlara cari və keçmiş əmək fəaliyətləri haqqında arayışlar yazmaq,
gallery/hr-transformation-min-1
gallery/hr-trends-min
 • Müəssisədaxili nizam-intizam qaydalarına riayət etməyən işçilərin maddi və intizam məsuliyyətinə cəlb olunması üçün materiallar  hazırlamaq, işçinin şirkətə vurduğu maddi ziyana görə Əmək Məcəlləsinin 199-cu maddəsinin “a” bəndi 205-ci maddəsinin 1-ci hissəsini  əsas tutaraq əmək haqqından tutulmaları sənədləşdirmək,
 • Struktur sxemini, ştat cədvəlini hazırlamaq və onlara dəyişikliklər etmək,
 • Ştat cədvəlində mövcud olan vəzifələr üzrə “Vəzifə Təlimatı” hazırlamaq.
 • Maddi məsul vəzifələr üçün “Tam maddi məsuliyyət Müqaviləsi” tərtib etmək,
 • Əmrlərə əsasən yeni işə daxil olan, vəzifəsi dəyişilən və işdən azad edilən işçilərin aylıq tabellərini hazırlamaq,
 • “Əmək qabiliyyətinin olmaması ilə bağlı”,  “Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi ilə bağlı” vərəqdə işçinin əmək fəaliyyəti ilə bağlı məlumatları doldurmaq, rəsmi qaydada qeydiyyatını aparmaq.
 • İnsan resursları üzrə rəsmi hesabatları tərtib etmək və tələb olunan yerə təqdim etmək.
 • Əməkdaşlar üçün əmək haqqı kartlarını sifariş etmək,  hazır kartları bankdan təhvil almaq və Sifarişçiyə təqdim etmək.

QEYD: İnsan resursları ilə bağlı təklif edilən bütün xidmətlər Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə, mövcud qanunvericiliyə, normativ hüquqi aktlara, qanunlara, qərarlara, sərəncamlara uyğun şəkildə aparılır.

 • İllik məzuniyyət qrafiklərini tərtib etmək (Əmək Məcəlləsinin 114, 115, 116, 117, 119, 120-ci maddələrində qeyd edilən müddətləri də nəzərə almaqla), tərtib olunmuş qrafikə əsasən işçilərə məzuniyyətlərin verilməsinin uçotunu aparmaq, verilən məzuniyyətlərin cədvəl  üzrə istifadə edilməsinə nəzarət etmək, keçmiş illər üzrə məzuniyyətdən istifadə etməyən işçilər üçün kompensasiya hesablamaq və rəsmi əmrlərini tərtib etmək,
 • Ezamiyyətə göndərilən işçilərin qeydiyyatını aparmaq, ezamiyyə vərəqələrini doldurmaq, ezamiyyə haqqlarını hesablamaq, ezamiyyət sənədlərini rəsmiləşdirmək,