“ATR” şirkəti mühasibat uçotunun aparılması üzrə xidmətlərini təklif etməklə yanaşı:


Maliyyə xidmətləri

“ATR” müştərilərinə aşagıdakılarda daxil olmaqla maliyyə sahəsi  üzrə bir cox xidmətlər göstərir:

 • Mühasibat uçotunun təşkili və idarə edilməsi;
 • Mühasibat uçotunun qurulması və ya bərpa edilməsi;
 • Kommersiya, büdcə, qeyri-hökumət təşkilatları üçün  maliyyə hesabatlarının hazırlanması;
 • Uçot siyasətinin təşkili

Xidmətlər

gallery/services

Konsalting xidmətləri

Biznesinizin qurulması və inkişaf etdirilməsinə yardımçı olmaq məqsədilə bu sahədə uğurlu təcrübəmizə arxalanaraq aşağıdakı xidmətləri təklif edirik:

 • Vergi qanunvericiliyi üzrə məsləhətlər;
 • Sadə və xüsusi vergi rejimli şirkıtlər üçün vergi tutma prosesinin planlaşdırılması;
 • Vergi ödənişinin həyata keçirilməsi;
 • Vergi qanunvericiliyində dəyişikliklər üzrə monitorinq;
 • Mülki Məcəllə üzrə məsləhətlər;
 • Ümumi iqtisadi qanunvericilik üzrə məsləhətlər;
 • Əmək qanunvericiliyi üzrə məsləhətlər;
 • Mövcud maliyyə sisteminin təhlili;
 • Sərmaye layihələrinə müvafiq rəylər;
 • Müqavilələrin və digər hüquqi sənədlərin hazırlanması və yoxlanılması;
 • Məlumat dəstəyi;
 • Müəssisədəki mövcud risklərin təhlili;
 • İT təhlükəsizliyi üzrə kompüter təminatı sistemlərinin seçilməsi və qurulması

Biznesin təşkili

 • Yeni şirkətlərin dövlət qeydiyyatına alınması;
 • İnvestisiya layihələtinin, biznes planlarının hazırlanması və qiymətləndirilməsi;
 • Biznesin inkişafı strategiyasının təhlili və hazırlanması;
 • Şirkətin fəaliyyət göstərdiyi daxili və xarici bazarların təhlili;
 • Strateji planların hazırlanması

Agent xidmətləri

 • Vergi idarələrində və digər dövlət orqanlarında agent qismində çıxış etmək;
 • Məhkəmələrdə və dövlət orqanlarında müştərinin maraqlarının təmsil etmək;
 • Məqbul borcların silinməsi üzrə sxemlərin hazırlanmasında debitor və kreditorların qarşılıqlı əlaqəsi;

Biznesinizin düzgün təşkili və inkişafı üçün bacarıqlı mütəxəsislərdən ibarət işçi heyətimiz tərəfindən göstərilən xidmətlərin yüksək keyfiyyətinə təminat verilir.